Ciljevi INICIJATIVE

Informisani dijalog

Podrška razvoju medijske pismenosti. Razvoj slobode informisanja, medijskog pluralizma i profesionalizma. Borba protiv cenzure, autocenzure, kontrole i zloupotrebe medija.

Građanski aktivizam

Unapređenje aktivističkog i demokratskog učešća građana, a u cilju ostvarivanja javnog interesa. Stvaranje tehnoloških podsticaja za razvoj participativnih i deliberativnih demokratskih procesa.

Demokratsko odlučivanje

Razvoj digitalnih platformi namenjenih procesima demokratskog organizovanja, predlaganja, diskusije i odlučivanja.

KAKO RADIMO?

Radi ostvarivanja ciljeva u oblasti inovacija, razvoja i unapređenja informacionih tehnologija namenjenih učešću javnosti, građanskom organizovanju, predlaganju, dijalogu i demokratskom odlučivanju koristimo:

INFORMISANJE, PROMOCIJU I ZAGOVARANJE

LOKALIZACIJU I TESTIRANJE

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

IMPLEMENTACIJU I EVALUACIJU

EDUKACIJU

Demokratija ne može biti uspešna ukoliko ljudi koji prave izbor nisu pripremljeni da biraju mudro. Pravi zaštitnik demokratije je, dakle, obrazovanje.

ruzvelt
Franklin D. Roosevelt
32.PREDSEDNIK SAD

Čovekov kapacitet za pravdu čini demokratiju mogućom, ali čovekova sklonost ka nepravdi čini da je demokratija neophodna. 

reinhold
Reinhold Niebuhr
ETIČAR I TEOLOG

Nema plemenitijeg motiva za ulazak u javni život od rešenosti da ne dozvolite da vama vladaju rđavi ljudi.

cicero
Marcus Tullius Cicero
DRŽAVNIK I FILOZOF

Za razliku od totalitarizma, demokratija može da se suoči i živi sa istinom o sebi.

sidney
Sidney Hook
FILOZOF

Nikada nemojte sumnjati da mala grupa promišljenih, posvećenih građana može da promeni svet. Zaista, to je jedino što ga je ikada i menjalo.

margaret
Margaret Mead
ANTROPOLOG

ŽELITE DA SAZNATE NEŠTO VIŠE O INICIJATIVI ZA DIGITALNU DEMOKRATSKU AKCIJU?

VESTI

Ostale vesti