Naši projekti:

DECIDIM Srbija

Prevod, lokalizacija i testiranje DECIDIM platforme za participativnu demokratiju namenjene gradovima i organizacijama.

Participedia

Planirano je uključivanje u crowdsourcing platformu namenjenu istraživačima, aktivistima i drugim zainteresovanim za inovacije u oblasti učešća javnosti i demokratskih procesa.

LiquidFeedback

Prevod, lokalizacija i testiranje LiquidFeedback platforme za diskusiju i donošenje odluka koja omogućava fleksibilno delegiranje i kombinuje aspekte direktne i reprezentativne demokratije.